Selecteer een pagina

DUURZAAMHEIDSVERSLAG
CONSOLIDATED

JAARGANG 2019

DUURZAAMHEIDS-
VERSLAG
CONSOLIDATED

JAARGANG 2019

MVO VOLGENS CONSOLIDATED

MET ELKAAR RICHTING ENERGIENEUTRAAL

“Wij zijn allemaal astronauten op het ruimteschip Aarde”

heeft Wubbo Ockels ooit gezegd. Een prachtige uitspraak die alles in één keer zegt. Onze moeder Aarde is een ruimteschip, daarbuiten is het één grote leegte, een ijskoud vacuüm. Dan is het toch wel vreemd dat we onze brandstofvoorraden aan het verbranden zijn, dat we daarmee de lucht aan boord van ons ruimteschip aan het vervuilen zijn en dat we tegelijkertijd onze luchtfilters, de bomen, aan het verwijderen zijn.

Bij Consolidated vinden we dat we heel zuinig moeten zijn op ons ruimteschip en dat we in harmonie moeten leven met elkaar, met onze omgeving, de natuur en onze atmosfeer.

De vraag hoe wij het beste de uitstoot van CO2 kunnen verminderen houdt ons dan ook bezig. Al jaren dromen we van een eigen ‘dakbos’. Heel simpel, een stuk weiland of akker ombouwen tot een eigen bos ter compensatie van onze CO2 uitstoot. In 2019 is die droom eindelijk werkelijkheid geworden. Samen met Staatsbosbeheer gaan we in de Dordtse Biesbosch een perceel cultuurgrond van 10 hectare omtoveren tot bos. Terwijl ik dit schrijf zijn de boompjes groot genoeg om te worden geplant en gaan de eerste stekken de grond in. Fantastisch om te doen. Een bos zet CO2 om in een vaste stof en filtert fijnstof uit de lucht. De kwaliteit van het grondwater is gediend met een goed wortelgestel en ook de biodiversiteit krijgt een positieve impuls. Een heerlijk project lekker dichtbij in eigen land.

Compenseren van CO2 is natuurlijk niet voldoende, we zullen onze uitstoot ook zoveel mogelijk reduceren. Dat doen we door onze daken te voorzien van zonnepanelen, groene stroom in te kopen en door vol in te zetten op elektrisch rijden. Vanaf januari 2021 zullen alle nieuwe personenauto’s elektrisch zijn. Binnen enkele jaren, ruim voor 2030, verwachten we dat ons hele wagenpark, inclusief de bedrijfsbussen, volledig elektrisch zal rijden.

Het is een aardige gedachte dat, terwijl we onze CO2 uitstoot flink gereduceerd hebben, ons bos nog steeds CO2 aan het opnemen is.

Martin Mastenbroek
CEO Consolidated Nederland B.V.

MILIEU

WERKEN MET RESPECT VOOR DE OMGEVING

 Onze bedrijfsvoering heeft onvermijdelijk invloed op het milieu. Door dit inzichtelijk te maken, wordt duidelijk wat binnen onze directe invloedssfeer ligt en waar we op kunnen sturen. Maar ook wat buiten onze directe invloedssfeer ligt en waar we in de keten het gesprek over aan moeten gaan.

Een maatregel die we hebben getroffen in 2019 om energie/CO2 te besparen is de volledige overstap op LED verlichting van onze locatie Amsterdam. Verder zijn inmiddels 12 van de lease-auto’s elektrisch. Daarnaast is er een grote stap gemaakt met betrekking tot energiebesparing door de verhuizing van de vestiging Bleiswijk (pand met energielabel D) naar een energiezuinig nieuwbouw pand met energielabel A in Ridderkerk.

 

GROOTSTE WINST ONDERWEG TE BEHALEN

ENERGIELABELS WAGENPARK
  VERDUURZAMEN WAGENPARK

  Veruit het grootste deel van onze CO2 footprint wordt veroorzaakt door het wagenpark (84%), gevolgd door het gasverbruik op het dak (11%). We stimuleren het rijden in elektrische auto’s. In 2019 hebben we dat verder doogevoerd met een duurzaam mobiliteitsbeleid. In 2019 reden 12 van de personenwagens elektrisch.

  Een volgende grote stap kunnen we maken door met onze bestelwagens elektrisch te rijden. De eerste bussen met een range van circa 200 km komen nu beschikbaar. We verwachten daar de komende jaren op te kunnen gaan inzetten. Met de overstap van een bestelbus van diesel naar elektrisch reduceren we de CO2 footprint met 50% (bij grijze stroom) tot 100% (bij groene stroom).

  ENERGIELABELS WAGENPARK

   DEZE TITEL MOET VERVANGEN WORDEN

   INKOOP, AFVAL, CIRCULARITEIT

   VOLUME INKOOP PER M2 & AFVALSTOF PER KG.

   Naast CO2 is het (her)gebruik van grondstoffen een belangrijke milieu-indicator in onze branche. We zijn als maatschappij immers op weg naar 100% circulair in 2050. Roof2Roof is een eerste ontwikkeling in de keten die wij actief steunen: op ons aangeven heeft de leverancier van dit circulaire bitumen een DuBo keurmerk aangevraagd. Als Roof2Roof gecertificeerde dakinstallateur bieden we dit in offertes actief aan. Omdat de kosten nog hoger liggen dan ‘virgin materials’, blijft de vraag nog achter. Wellicht dat ontwikkelingen zoals de voorgekomen CO2 tax van de overheid hier een kentering in zal brengen.

   Ons inkoopvolume en het volume afval is in 2019 licht gestegen, in lijn met de gestegen omzet. Dit terwijl het volume afval in 2018 duidelijk was afgenomen. Reden hiervoor was dat ons werk zich steeds meer richt op na-isoleren van daken in plaats van slopen: we kunnen meer werken vanuit bestaande dakconstructies.

   CO2 EMISSIES REDUCEREN

   SCOPE 1 EN 2 IN TONNEN CO2 – 2019

    TOTAAL SCOPE 1 EN 2

    Scope 1 en 2 emissies behoren tot de directe invloedssfeer. Onze CO2 voetafdruk in 2019 was 1.303 ton CO2: een stijging van ruim 2,5% t.o.v. 2018. De toename in CO2 uitstoot is een direct gevolg van de toename in omzet. De uitstoot van CO2 per medewerker is  7 ton gebleven. Gerelateerd aan de omzet is het aantal CO2 per euro gedaald van 44,40 gram CO2/€ in 2017, naar 33,75 gram CO2/€ in 2018, naar 28,1 CO2/€ in 2019.

    CO2

    SCOPE 1 EN 2 IN TONNEN CO2 – 2019
     TOTAAL SCOPE 1 EN 2

     FLORA EN FAUNA

     Ons werkterrein is vaak ook het leefterrein van vogels. Wij werken standaard met een quickscan: preventief worden er op strategische plaatsen vogel- en vleermuizen kasten geplaatst. De natuur kan hierdoor verder haar gang gaan, terwijl onze dakdekkers hun werk kunnen voortzetten.

     MARKT

     KLANTTEVREDENHEID

     Bij Consolidated staat de mens centraal: zowel onze medewerkers als de klant. Graag gaan wij dan ook de dialoog aan. Zo vragen wij de huurders van woningcorporaties, waar wij dagelijks onderhoud uitvoeren, via het online portal Dakota standaard per mail naar hun tevredenheid. Zowel het aantal reacties als het gemiddeld rapportcijfer dat zij Consolidated gaven, steeg in 2019 ten opzichte van 2018 en 2017 van een 7,9 naar een 8.3. Iets om trots op te zijn!

     Klantentevredenheid 2019 dagelijks onderhoud (N=1.086)

     Klantentevredenheid 2018 dagelijks onderhoud (N=996)

     Klantentevredenheid 2017 dagelijks onderhoud (N=754)

     CO-CREATIE

      

     Consolidated is koploper in duurzame innovaties, maar dat doen we niet alleen. We geloven erg in de kracht van samenwerken. Wij zorgen voor een robuust water en winddicht dak. Samen met partners kan dit getransformeerd worden in groen- en/of energiedaken.

      

     30 tot 35 jaar

     wind- en waterdicht maken incl. isoleren


     Circulaire bitumen

     met DuBo keurmerk

     Dakota

     Online portal
     voor dakmanagement

     Groendaken
     Waterdaken
     Energiedaken

     i.s.m. partners

     MEDEWERKERS

     DE MENS CENTRAAL

     Veiligheid en gezondheid tijdens het werk staan bij ons hoog op de agenda. De risico’s worden jaarlijks in kaart gebracht door middel van een RI&E per locatie. Op basis hiervan worden concrete verbetermaatregelen genomen. Ook investeren we jaarlijks in trainingen op het gebied van veilig werken.

     Consolidated groeit de laatste jaren van 137 medewerkers in 2015 naar 182 in 2019, een groei van 33%. Opmerkelijk is dat het aantal geregistreerde bedrijfsongevallen juist is gereduceerd tot twee in 2018 ten opzichte van acht ongevallen in 2017. In 2019 is het aantal ongevallen echter weer met twee toegenomen ten opzichte van 2018.

     PERSONEELSOPBOUW NAAR GESLACHT EN SOORT DIENSTVERBAND 2019

     PERSONEELSOPBOUW NAAR GESLACHT EN SOORT DIENSTVERBAND 2019

     • MAN / VROUW- 169/ 13
     • VAST / TIJDELIJK: 148 / 34
     • VOLTIJD / DEELTIJD: 165 / 17

     LEEFTIJDSOPBOUW PERSONEEL 2019

     LEEFTIJDSOPBOUW PERSONEEL 2019

      De leeftijdsopbouw bij Consolidated is vrij gelijkmatig. Hierbij is een belangrijk punt van aandacht de aanwas van jonge medewerkers en duurzame inzetbaarheid. Consolidated is dan ook een erkend leerbedrijf dat jonge krachten graag opleidt. In 2019 is er een programma Duurzame inzetbaarheid uitgerold, waarbij samen met medewerkers gekeken wordt hoe zij gezond en vitaal richting pensioen werkzaam kunnen blijven.

       Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

       N

       Veiligheid

       RI&E, 2 Preventiemdewerkers, 25 BHV-ers

       Programma

       duurzame

       inzetbaarheid

        

        

       Ziekteverzuim

       4.8%


       5 OR leden

       (3 UTA / 2 CAO)

       Informatie over het sociaal jaarverslag

       Verantwoording

       COMMITMENT GRI

       Dit duurzaamheidsverslag is gebaseerd op de vierde generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het core-niveau. De beschrijving en de evaluatie van materiële onderwerpen, behorend bij de ‘disclosures on management approach (DMA), zijn verweven in het duurzaamheidsverslag. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd.

       REIKWIJDTE VAN HET VERSLAG

       Dit verslag betreft de activiteiten van Consolidated in het jaar 2019. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie, anders dan de verhuizing van 1 vestiging.

       VERSLAG FREQUENTIE

       Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

       CONTACT

       Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Martin Mastenbroek, telefoon 0183 – 643 629 of m.mastenbroek@consolidated.nl.

       Gemaakt door De Duurzame Adviseurs